Yedda Twitter api ile Friends Listeniz

Evet bugün sosyal medya da devrim yaratmış site apilerinden birine bağlanmayı denedim. Tabiki .net in sağlamış olduğu bazı kolaylıklarda var bu konuda. Yeni siteler yeni projeler devamlı olarak bir api ve development araçları ile dolu.


 Yedda.Twitter tw = new Twitter();

    static string user = "xxx";
    static string pass = "xxxx";


    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      XmlDocument xdoc = new XmlDocument();

      xdoc.InnerXml = tw.GetFriends(user, pass, Twitter.OutputFormatType.XML);


      StringReader sr = new StringReader(xdoc.InnerXml);      DataSet ds = new DataSet();
      ds.ReadXml(sr);


      DataList1.DataSource = ds.Tables[1];
      DataList1.DataBind();

    }aslında çok çok basite indirgenmiş bir dll yedda. kullanımı oldukca basit size kalan sadece bir seçim yapmak xml,atom,json vb .

* not : yadda ile requestler biraz yavaş çalıştığınız söylemek isterim.

Leave a Reply