c# Code Snippet : Colorize Grid

C# windows form uygulaması yazarken bazı durumlarda grid satırlarını renklendirmek gerekebilir. Bende bunun üzerine her koşulda kullanabileceğim bir fonksiyon hazırlayarak paylaşmak istedim.

Kodların komplex olup olmamasından daha çok işlevleri önemlidir. Gayet basit bir kod ama bir çok uğraştan kurtarıyor 🙂


  public void ColorizeGrid(int row_id, DateTime val)
    {
      DateTime td = DateTime.Today;

      if (val == td | val > td)
      {
        dataGridView1.Rows[row_id].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red;
        dataGridView1.Rows[row_id].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;

      }
      else
      {
        dataGridView1.Rows[row_id].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Green;
        dataGridView1.Rows[row_id].DefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
      }


    }

Leave a Reply