Faıled to generate a user ınstance of SQL Server

Sqlserver Express 2005 den – 2008 versiyonuna update ettikten sonra makinamı bir takım problemler ile karşılaştım. Bunlardan en gıcık olanı ve can sıkıcı sı ise şu hata idi

Failed to generate a user instance of SQL Server due to a failure in starting the process for the user instance. The connection will be closed.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin.

Özel Durum Ayrıntıları: System.Data.SqlClient.SqlException: Failed to generate a user instance of SQL Server due to a failure in starting the process for the user instance. The connection will be closed.

Kaynak Hatası:

Geçerli web isteği yürütülürken işlenmeyen bir özel durum üretildi. Özel durumun kaynağı ve konumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki özel durum yığını izlemesi kullanılarak belirlenebilir.

Çözüm olarak

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\SQLEXPRESS.

klasorunu sılmenız yeterlı olacaktır.

3 Comments

  1. okan 22 Ocak 2012 Reply
    • Eravse 22 Ocak 2012 Reply
  2. affan hasan 19 Ekim 2012 Reply

Leave a Reply