SharePoint 2013 – Office 365 SPS Services JQ Kütüphanesi Part – 4 (tr-TR)

Giris

Merhaba,

Daha önceki yazılarımızda aşağıdaki konular hakkında SPS Services konusunda faydalı bilgiler aktarmaya çalıştım. Bu yazılarımız aşağıdaki gibidir.

Bu yazımda ise SPS Services kütüphanesinde bulunan listelerimizdeki öğeleri Ekleme ve Güncelleme yapabileceğimiz, UpdateListItems fonksiyonundan bahsedeceğim.

Fonkisyon olara $().SPServices fonksiyon kümesine ait olan UpdateListItems methodumuz, web servis olarak ise List web servisini kullanmaktadır.

Sytnax

$().SPServices({

operation: “UpdateListItems”,
async: false,
batchCmd: “New”,
listName: “Feedback”,
valuepairs: [[“Title”, subject],
[“Message”, message]],
completefunc: function(xData, Status)
{
alert(“completed”);
}

});

Yukarıda örnek olarak gösterildiği üzere UpdateListItems operasyonunun kullandığı özellikleri aşağıda açıklamaya çalışalım .

batchCmd

batch Command olarak da hafızamıza yerleştirebileceğimiz bir komuttur. Mevcut işlemin güncelleme mi yoksa ekleme mi olduğunu operasyona bildirir aldığı değerler , New ve Update dir.

listName

Liste ismini açık olarak yazdığımız alandır. Bu alanda ayrıca listenin guid özelliğide kullanılabilir. Yalnız Guid kullanımı sırasında {Guid} formatında kullanılmalıdır. Eğer Guid özelliği kullanılır ise bir webURL kullanılmak zorunda değildir.

valuePairs

Array biçiminde sütünlarımız için değerlerimizi map ettiğimiz alandır.

Completefunc

Operasyonumuz tamamlandığında yapmasını istediğimi işlem için kullandığımız alandır.

Demo

Öncelikli olarak SPS kütüphanelerini ve gerekli JS dosyalarımızı sayfamıza ekliyoruz. Ardından yeni bir liste oluşturuyoruz veya mevcut listelerimizden birini kullanıyoruz.

Hemen ardından kullanacağımız listeye sayfa açılır açılmaz bir öğe eklemek için aşağıdaki kodu kullanıyoruz.

$(function(){

var columnsForInsert = [];

columnsForInsert[0] = [[‘Title’], [_user]];

 

 

$().SPServices({

operation: “UpdateListItems”,

async: false,

batchCmd: “New”,

listName: “DemoList”,

valuepairs: columnsForInsert,

completefunc: function (xData, Status) {

$(“#demoMessage”).html(“List Item successfully Created.”);

}

});

});

Complatefunc kısmında bulunan $(“#demoMessage”) elementi listemize ekleme başarılı olduğu halde gözükecek mesajı basıyoruz.

SPS kütüphanesini kullanmak aslında bu kadar basit. SharePoint Designer vasıtası ile yapmış olduğumuz kişiselleştirilmiş ekranları daha efektif hale getirmek için SPS kütüphaneleri ve diğer JS kütüphanelerini kullanabilirsiniz.

Bir sonraki yazımızda SPS Kütüphanesinde bulunan GetAttachmentCollection konusunu işliyor olacağız.

Faydalı olması dileği ile.

Leave a Reply