SharePoint 2013 – Office 365 SPS Services JQ Kütüphanesi Part – 3

Giriş

Merhaba, SPS Services serimize SPGetLastItemId ile devam ediyoruz. Bundan önceki yazılarımızda

  1. SharePoint 2013 – Office 365 SPS Services JQ Kütüphanesi Part – 1 (tr-TR)
  2. SharePoint 2013 – Office 365 SPS Services JQ Kütüphanesi Part – 2 (tr-TR)

SPS Services hakkında giriş seviyesinde bilgiler vermeye çalıştım. Bu yazımıda SPGetLastItemId ile listelerimize eklenen son öğenin Id numarasını alan fonksiyon üzerinde duracağız.

Fonksiyon $ (). SPServices.SPRedirectWithID işlemi tarafından kullanılmak üzere yazılmış olup diğer durumlarda da bize faydalı olabileceğinden tekil olarak da kullanıma açılmıştır. Root, child ilişkilerinde kullanılabileceği gibi tekil olarak da listeye eklenen son öğenin Id sini döndürür.

Sytnax

$().SPServices.SPGetLastItemId({

webURL: “”,

listName: “”,

userAccount: “”,

CAMLQuery: “”

});

SPGetLastItemId fonksiyonu yukarıda gösterildiği şekilde bir yazım kuralına sahiptir.

WebURL

Listenin bulunduğu siteye ait olan adrestir. Örneğin “/Muhasebe” , “/SatinAlma”

listName

Liste ismi veya GUID’i dir. Eğer Guid kullanımı seçilir ise {00000000-0000-0000-0000-000000000000} formatında olmalıdır.

userAccount

Kullanıcı hesabı DOMAIN\username formatında olmalıdır. Eğer bu alan belirtilmez ise SPS otomatik olarak geçerli kullanıcı hesabını kullanır.

CAMLQuery

CAMLQuery sayesinde relationshipList’e ek bir filtre eklemenize olanak sağlar. Ön tanımlı olarak CAMLQueryleriniz VE operatörünü kullanır.

Demo

Buraya kadar verdiğimiz faydalı bilgiler ışığında örneğimizi yapabiliriz.

SharePoint Designer 2013 yardımı ile daha önceki SPS yazılarımızda olduğu gibi Site Pages altına bir SPSPart3.aspx olarak yeni sayfamızı oluşturuyoruz.

Daha sonra eklemiş olduğumuz yeni sayfamızı sağ tıklayarak Edit File in Advanced mode seçeneği ile açıyoruz.

Açmış olduğumuz sayfamız içerisinde bulunan ContentPlaceHolderMain kontrolü içerisine SPS Service ve JQ kütüphanelerini ekliyoruz.

Eklediğimiz kütüphanelerin hemen altına geçerek mevcut listelerimizden birinin son eklenen öğe ID’sini almak için SPS kodumuzu yazıyoruz.

Daha Sonra sayfamıza giderek Javascript debugger vasıtası ile SPS kodumuzun çalışıp çalışmadığını test ediyoruz.

Console da 0 harici bir rakam görüyorsak kodumuz doğru bir şekilde çalışmaktadır. Çift kontrol olarak listemize gidip gerçekten son eklenen ID’nin 12 olup olmadığını da kontrol ediyoruz.

Burada da eğer aynı rakamı görüyorsak zaten kodumuzun doğru çalıştığından emin oluyoruz. SPS Services de belirtilen buglardan bir tanesi bu SPGetLastItemId fonksiyonunda last id yerine 0 dönmesidir. Bu gibi bir durumda liste yetkilerini kontrol ediniz.

SPS Services konusunda bu yazımızdan sonraki yazılarda da SharePoint geliştiricileri için ufak ve faydalı bilgiler vererek kişiselleştirme uzmanları için Türkçe içerikli kaynak oluşturmaya elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım.

Faydalı olması dileği ile

Leave a Reply