Asp.net Panel içindeki kontrolleri Tek seferde Temizleme

Asp.net Panel içindeki kontrolleri tek seferde temizlemek için kullandığım bi fonkisyon . aşağıda görebileceğiniz gibi System.Web.UI.WebControls namespace i altında bulunan ve diger namespace ler altında bulunan read only olmayan butun paremetreleri create ederek panel içinden temizliyebilirsiniz..

 public void CleanItemsTextProperty(Control ContainerPanel)
    {

      foreach (Control xx in ContainerPanel.Controls)
      {
        switch (xx.ToString())
        {
          case "System.Web.UI.WebControls.TextBox":
//TextBox'ın text propertysini temizle.
            ((TextBox)xx).Text = string.Empty;
            break;

          case "System.Web.UI.WebControls.Label":
            ((Label)xx).Text = string.Empty;
            break;
/*
 Free textbox kontrolü ! 
3 üncü parti controllerinizide panel içinden temizleyebilirisniz.
*/
          case "FreeTextBoxControls.FreeTextBox":
            ((FreeTextBoxControls.FreeTextBox)xx).Text = string.Empty;
            break;
        }

      }
    }

Leave a Reply