Kendo UI Combo Box Binding den sonra Row Ekleme

Snippet olarak kullanılabilecek bir JS Functiondur. Handler adresini değiştirip kendi ajax handlerınızı giriniz. dataTextField: “Description”,
dataValueField: “RowID”, alanlarını kendi data yapınıza göre ayarlayınız.

data.splice(0, 0, {
          "Description": "HEPSİ",
          "RowID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
        });

kısmınıda kendi data yapınıza göre edit ettiğiniz zaman

Şu Şekilde bir kayıt gelecektir ekrana

Örnek Resim

function GenerateCreditCardCombo(ControlID) {
  var dsCreditCard = new kendo.data.DataSource({
    transport: {
      read: {
        url: "/Handler/Account/AccountHandler.ashx?RequestType=GetCreditCard",
        dataType: "json",
        type: "Get"
      }
    }
  });
  dsCreditCard.read();


  $("#"+ControlID).kendoComboBox({
    dataSource: dsCreditCard,
    dataTextField: "Description",
    dataValueField: "RowID", filter: "contains",
    suggest: true,
    index: -1,

    dataBound: function () {
      var dataSource = this.dataSource;
      var data = dataSource.data();

      if (!this._adding) {
        this._adding = true;

        data.splice(0, 0, {
          "Description": "HEPSİ",
          "RowID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
        });

        this._adding = false;
      }
    }
  });
}

Leave a Reply