DotNetOpenMail Send e-mail class

DotNetOpenMail sınıfı ile asp.net ve c# windows formlar üzerinden mail göndermek için pratik bir code classı olusturdum..

public class EmailTools
{
  private string smtpServerAdress = "mail.mailserver.com";
  private string loginName = "eravse@eravse.com";
  private string loginPassword = "password";
  private string gonderenEmailAdress = "eravse@eravse.com";
  private string gonderenAd = "Webmaster";
  private string aliciEmailAdress = string.Empty;
  private string htmlBody = string.Empty;
  private string subject = string.Empty;

  public string SmtpServerAdress
  {
    get
    {
      return smtpServerAdress;
    }
    set
    {
      smtpServerAdress = value;
    }
  }
  public string LoginName
  {
    get
    {
      return loginName;
    }
    set
    {
      loginName = value;
    }
  }
  public string LoginPassword
  {
    get
    {
      return loginPassword;
    }
    set
    {
      loginPassword = value;
    }
  }
  public string GonderenEmailAdress
  {
    get
    {
      return gonderenEmailAdress;
    }
    set
    {
      gonderenEmailAdress = value;
    }
  }
  public string GonderenAd
  {
    get
    {
      return gonderenAd;
    }
    set
    {
      gonderenAd = value;
    }
  }
  public string AliciEmailAdress
  {
    get
    {
      return aliciEmailAdress;
    }
    set
    {
      aliciEmailAdress = value;
    }
  }
  public string HtmlBody
  {
    get
    {
      return htmlBody;
    }
    set
    {
      htmlBody = value;
    }
  }
  public string Subject
  {
    get
    {
      return subject;
    }
    set
    {
      subject = value;
    }
  }

  public string SendEmail()
  {
    try
    {
      SmtpServer istemci = new SmtpServer(SmtpServerAdress);
      LoginAuthToken login = new LoginAuthToken(LoginName, LoginPassword);

      istemci.SmtpAuthToken = login;

      EmailMessage mail = new EmailMessage();

      EmailAddress gonderen = new EmailAddress(GonderenEmailAdress, GonderenAd);

      EmailAddress alici = new EmailAddress(AliciEmailAdress);

       // Bcc ve CC eklemek ıcınde aynı yontem kullanılabılır 
      //EmailAddress bcc = new EmailAddress("");
      //EmailAddress cc = new EmailAddress("");

      mail.FromAddress = gonderen;
      mail.AddToAddress(alici);


      //mail.AddCcAddress(bcc);

      mail.Subject = Subject;

      mail.HtmlPart = new HtmlAttachment(HtmlBody);

      mail.Send(istemci);

      return "Mail Send";
    }
    catch (Exception ex)
    {
      return ex.Message;
    }
  }
}

Leave a Reply