ASP.NET MVC SQLLITE

Standart MVC projesi oluşturuyoruz.

1

2

Yüklemiş olduğumuz SQL Lite dll versiyonlarını projemize referans olarak ekliyoruz.

3

4

Ben Navicat programı ile App_Data folder altında yeni bir Db oluşturdum ve ona navicat vasıtası ile bağlandım.

5

Daha sonra HomeController içerisine IConnection interface i ve ona bağlı SQLLiteConnector sınıflarını oluşturdum.


public class SQLLiteConnector :IConnection, IDisposable
  {
    private SQLiteConnection sql_con;
    private SQLiteCommand sql_cmd;
    private SQLiteDataAdapter DB;
    private DataSet DS = new DataSet();
    private DataTable DT = new DataTable();

    public string ConnStr = @"Data Source=/App_Data/DemoSQL.db;Version=3;New=False;Compress=True;";

    public SQLiteConnection Connect()
    {
      return sql_con = new SQLiteConnection(ConnStr);
    
    }

    public void Disconnect(SQLiteConnection Connection)
    {
      Connection.Close();
    }    public void ExecuteQuery(string SqlQuery)
    {
      sql_con = Connect();
      sql_con.Open();
      sql_cmd = sql_con.CreateCommand();
      sql_cmd.CommandText = SqlQuery;
      sql_cmd.ExecuteNonQuery();
      sql_con.Close(); 
    }


    public DataTable LoadData(string SQL)
    {
      sql_con = Connect();
      sql_con.Open();
      sql_cmd = sql_con.CreateCommand();
      string CommandText =SQL;
      DB = new SQLiteDataAdapter(CommandText, sql_con);
      DS.Reset();
      DB.Fill(DS);
      DT = DS.Tables[0];
      sql_con.Close();

      return DT;
    }    public void Dispose()
    {
      GC.SuppressFinalize(this);
    }
  }


  public interface IConnection
  {

    SQLiteConnection Connect();
    void Disconnect(SQLiteConnection Connection);

    void ExecuteQuery(string SqlQuery);


    DataTable LoadData(string SQL);

  }

Yukarıdaki kodun hata vermemesi için projenize using System.Data; ve using System.Data.SQLite; sınıflarını eklememiz gerekmektedir.

Daha sonra istediğimiz herhangi bir yerde yada controller da aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.


 public ActionResult Index()
    {
      DataTable dt = new DataTable();

      using (SQLLiteConnector Connector = new SQLLiteConnector())
      {
         dt = Connector.LoadData("Select * from DemoPersonel");
      }
      return View(dt);
    }

Aslında EF kullananlar için çok klasik bir yöntem kalmış olabilir. Ama Bir sonraki anlatımda EF ile SQL lite kullanımıda göreceğiz.

Yanıt Yaz